Online Rezervasyon

Üyelik Girişi
Turizm Koleji Konular
Özge Burcu Arslan
Destinasyon
07/09/2020
                                       Destinasyon

          Dünya turizmindeki gelişimler ve yeni eğilimler, turizm pazarlamasını ülke boyutundan destinasyon boyutuna taşıyarak yeni turistik ürünlerin tasarlanmasını sağlamıştır. Ülke tanıtımlarının yerine destinasyon tanıtımlarının yapılması, yeni destinasyonların ve yeni turistik ürünlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, çekici yönleri güçlü olan önemli destinasyonları ile ön plana çıkmaktadır.
Bir destinasyon ürün, mal ve hizmetler sunarak daha fazla turisti çekebilmek ve turizmden daha çok pay alabilmek amacındadır. Turistler gidecekleri destinasyonu belirlerken çok çeşitli unsurlardan etkilenirler. Bu unsurlar turistlerin demografik değişkenlerinin yanı sıra destinasyona ait çekicilik faktörleridir (Kılıç & Pelit, 2004).
Turizm sektöründe turistlerin destinasyon seçiminde ekonomik, sosyo-kültürel, demografik özellikleri içeren pek çok faktör rol oynamaktadır. Destinasyonların etkin pazarlanabilmesi için daha iyi tanıtıma ihtiyaç duyulduğu gibi destinasyon seçiminde turistlerin hangi unsurlardan etkilendiğinin iyi tespit edilmesi gerekmektedir.
       Kökeni Fransızcadan gelen destinasyon kelimesi, Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre varılacak olan yer olarak ifade edilmektedir (www.tdk.gov.tr). Destinasyon kavramı literatürde çekim yeri (Çakıcı & Aksu, 2007), turizm bölgesi (Kozak, 2008) ve turistik yer (Fojtik & Somogyi, 2008) şeklinde ifade edilebilmektedir. Destinasyon karmaşık turistik ürünlerle, turistlere turistik deneyim sunan ülke, ada veya şehir gibi iyi tanımlanmış coğrafik alanlardır (Buhalis, 2000; Pike, 2008). Daha geniş bir tanımla destinasyon, ülkeden küçük, ülke içerisinde yer alan bir çok şehirden büyük, insan hafızasında belirli bir imaja sahip marka olmuş ulusal bir alan ile önemli turistik çekiciliklere, iyi bir ulaşım ağına, festival ve karnavallar gibi çok çeşitli etkinliklere ve turizm işletmelerinin gelişimi için yeterli coğrafi alana sahip bir bölge şeklinde ifade edilmektedir (Hosany, Ekinci & Uysal, 2006: 638). Bir turizm destinasyonu, o yöreye turistik talebin gelmesini sağlayacak turistik çekicilikleri bünyesinde barındıran, turistlerle birlikte yerel halkın da içinde bulunduğu bir yer ya da bölge olarak tanımlanmaktadır (Ülker, 2010). Turistik destinasyonlarda yer alan doğal ve tarihi çekicilikler ile kalifiye personellerin sunmuş olduğu kaliteli hizmet ve ürün çeşitlendirmesi gibi unsurlar turistleri memnun etmekte ve memnun turistlerin sayısını ve elde edilen turizm gelirini arttırmaktadır (Aydemir, Saylan & Aydoğmuş, 2014)
       Literatürde, turistler tarafından tercih edilen destinasyonların makro ve mikro destinasyonlar olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Makro destinasyonlar içerisinde birden çok destinasyon alanına sahip olan ve daha geniş alanları kapsayan alanlar iken mikro destinasyonların ise coğrafi yönden belirli bir sınırı olduğu kabul edilen daha dar alanları ifade etmektedir (Kotler, Bowen & Makens, 2003: 648). Buhalis (2000)'e göre destinasyonun özellikleri ise altı başlık altında incelebilmektedir. Bunlar: tarihi ve doğal çekicilikler, ulaşım imkânları, yeme içme ve alışveriş olanakları, turistlere yönelik planlı yapılan faaliyetler ve diğer hizmet faaliyetleri şeklindedir.
        İlgili literatür incelendiğinde destinasyon seçiminde etkili olan etkenler; destinasyona ait coğrafi imkanlar, alt yapı ve üst yapı koşulları, ulaşım imkanları, doğal güzellikler, tarihi ve kültürel çekicilikler, yöreye ait mimari ve çeşitli özellikler, yiyecek içecek işletmelerinin yeterli olup olmadığı ve sunmuş olduğu hizmetin kalitesi, alışveriş eğlence ve dinlence imkanları ve buna benzer bir takım yöreye özgü özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır (Giritlioğlu & Avcıkurt, 2010; Çakır & Küçükcambak, 2016; Çakıcı & Aksu, 2007).
        İnsanlar tatile gitme planı yaparken destinasyon seçiminden önce tatile gidip gitmeme konusunda karar vermesi için itici faktörler gerekirken karar verme sürecinde ise destinasyonun özelliklerini yansıtan çekici faktörler devreye girmektedir. Turistlerin satın alma karar sürecinde, çekim yerine ait bitki ve hayvan çeşitliliği, tarihi ve doğal yerler, sosyokültürel yapı, şehrin dokusu, yeme içme, konaklama ve ulaşım imkanları, etnik yapı, yerel halkın yaşam şekli ve folklorik değerler gibi unsurlar belirleyici olmaktadır (Demir, 2010). Etkin bir pazarlama faaliyetleri için turistlerin destinasyon seçiminde etkili olan unsurların bilinmesi oldukça önemlidir (Seddighi & Theocharaus, 2002).

                                                                        Özge Burcu Arslan

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/637228593 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Ziyafet - 07/09/2020
Otel işletmeleri açısından ziyafet,amaca hizmet edecek şekilde düzenlenmiş salonlarda,menüsü ve katılımcı sayısı önceden belirlenmiş davetlerdir.
Suskunluk Sarmalı - 27/08/2020
Suskunluk sarmalı kavramı,1980'li yıllarda Elizabeth Noelle -Neumann tarafından literatüre kazandırılmıştır.Suskunluk sarmalı kişi/bireyin toplumdan dışlanma ya da yadırganma korkusuyla düşüncelerini dile getirmemesi ya da ertelemesidir.
İşletme Sermayesi - 26/08/2020
Literatüre bakıldığında,'işletme sermayesi'ni açıklamak adına değişik tanımlamalarla karşılaşılmaktadır.
Kongre-Seminer Turizminin Önemi - 03/08/2020
1895'de Amerika'lı gazeteci Milton Carmichael'in liderliğinde Detroit'li iş adamlarının Detroit şehrini kongre destinasyonu olarak tanıtmasıyla bugünkü kongre ve ziyaretçi bürolarına ait ilk atılmıştır.